Κατηγορίες

Πλατό Ηλεκτρικά

Πλατό Ηλεκτρικά
Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:
Κωδικός: D77EFTA7LR
  Εξωτερικές Διαστάσεις: 70x70x85 Διάσταση Πλάκας: 65x57 Επιφάνεια: Ανοξείδωτη - 1/2 Λ..
Τιμή: 2.041,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 2.041,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 2.041,00€
Κωδικός: D77EFTA7L
Εξωτερικές Διαστάσεις: 70x70x85 Διάσταση Πλάκας: 65x57 Επιφάνεια: Ανοξείδωτη - Λεία 15mm Ισ..
Τιμή: 1.907,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 1.907,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.907,00€
Κωδικός: D77EFTA7R
Εξωτερικές Διαστάσεις: 70x70x85 Διάσταση Πλάκας: 65x57 Επιφάνεια: Ανοξείδωτη - Ραβδωτή 15mm ..
Τιμή: 2.171,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 2.171,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 2.171,00€
Κωδικός: D77EFTA7LRC
Εξωτερικές Διαστάσεις: 70x70x85 Διάσταση Πλάκας: 65x57 Επιφάνεια: Σκληρού Χρωμίου - 1/2 Λεία ..
Τιμή: 2.446,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 2.446,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 2.446,00€
Κωδικός: D77EFTA7LC
Εξωτερικές Διαστάσεις: 70x70x85 Διάσταση Πλάκας: 65x57 Επιφάνεια: Σκληρού Χρωμίου - Λεία 15mm..
Τιμή: 2.348,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 2.348,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 2.348,00€
Κωδικός: D77EFT7LR
Εξωτερικές Διαστάσεις: 70x70x25 Διάσταση Πλάκας: 65x57 Επιφάνεια: Ανοξείδωτη - 1/2 Λεία - 1/2..
Τιμή: 1.622,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 1.622,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.622,00€
Κωδικός: D77EFT7L
Εξωτερικές Διαστάσεις: 70x70x25 Διάσταση Πλάκας: 65x57 Επιφάνεια: Ανοξείδωτη - Λεία 15mm Ισ..
Τιμή: 1.528,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 1.528,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.528,00€
Κωδικός: D77EFT7R
Εξωτερικές Διαστάσεις: 70x70x25 Διάσταση Πλάκας: 65x57 Επιφάνεια: Ανοξείδωτη - Ραβδωτή 15mm ..
Τιμή: 1.693,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 1.693,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.693,00€
Κωδικός: D77EFT7LRC
Εξωτερικές Διαστάσεις: 70x70x25 Διάσταση Πλάκας: 65x57 Επιφάνεια: Σκληρού Χρωμίου - 1/2 Λεία ..
Τιμή: 1.952,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 1.952,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.952,00€
Κωδικός: D77EFT7LC
Εξωτερικές Διαστάσεις: 70x70x25 Διάσταση Πλάκας: 65x57 Επιφάνεια: Σκληρού Χρωμίου - Λεία 15mm..
Τιμή: 1.918,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 1.918,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.918,00€
Κωδικός: D77EFTA4L
Εξωτερικές Διαστάσεις: 40x70x85 Διάσταση Πλάκας: 35x57 Επιφάνεια: Ανοξείδωτη - Λεία 15mm Ισ..
Τιμή: 1.355,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 1.355,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.355,00€
Κωδικός: D77EFTA4R
Εξωτερικές Διαστάσεις: 40x70x85 Διάσταση Πλάκας: 35x57 Επιφάνεια: Ανοξείδωτη - Ραβδωτό 15mm ..
Τιμή: 1.431,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 1.431,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.431,00€
Κωδικός: D77EFTA4LC
Εξωτερικές Διαστάσεις: 40x70x85 Διάσταση Πλάκας: 35x57 Επιφάνεια: Σκληρού Χρωμίου - Λεία 15mm..
Τιμή: 1.545,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 1.545,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.545,00€
Κωδικός: D77EFT4L
Εξωτερικές Διαστάσεις: 40x70x25 Διάσταση Πλάκας: 35x57 Επιφάνεια: Ανοξείδωτη - Λεία 15mm Ισ..
Τιμή: 1.079,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 1.079,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.079,00€
Κωδικός: D77EFT4R
Εξωτερικές Διαστάσεις: 40x70x25 Διάσταση Πλάκας: 35x57 Επιφάνεια: Ανοξείδωτη - Ραβδωτή 15mm ..
Τιμή: 1.141,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 1.141,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.141,00€
Κωδικός: D77EFT4LC
Εξωτερικές Διαστάσεις: 40x70x25 Διάσταση Πλάκας: 35x57 Επιφάνεια: Σκληρού Χρωμίου - Λεία 15mm..
Τιμή: 1.308,00€

Χωρίς ΦΠΑ: 1.308,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.308,00€