Εγγύηση Εξοπλισμού

Εγγύηση Εξοπλισμού .
 Η MDE EXOPLISMOS ΜΟΝ ΙΚΕ είναι μέλος του ΣΕΕΜΕ από το 2016 και ακολουθεί τους όρους εγγύησης του όπως αυτοί περιγράφονται στο πλαίσιο του άρθρου 5 του νόμου
ν.2251/1994. (ΣΕΕΜΕ, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης).


Τρόποι Ενεργοποίησης Εγγύησης
• Σε περίπτωση βλάβης η δυσλειτουργίας ή αδυναμίας να τεθεί η συσκευή σε λειτουργία η εταιρεία μας πρέπει να ενημερώνεται άμεσα γραπτώς για το τι παρουσιάζει η συσκευή αλλά και τηλεφωνικώς στα παρακάτω στοιχεία: 2155459041 – exoplismosmde@gmail.com – nickraft@gmail.com
• Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία η συσκευή.
• Το service των εμπορευμάτων γίνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας. Στα
εμπορεύματα εντός εγγυήσεως το service γίνεται στις εγκαταστάσεις μας χωρίς
χρέωση εργασιών και ανταλλακτικών.
• Αν το service γίνει στις εγκαταστάσεις του τελικού χρήστη (εντός Αττικής) υπάρχει
χρέωση ανάλογης της βλάβης (ελάχιστη χρέωση 35€ + ΦΠΑ).
• Για εμπορεύματα εκτός εγγύησης υπάρχει χρέωση
ανάλογη της βλάβης (ελάχιστη χρέωση 50€ + ΦΠΑ/ ανάλογα την συσκευή ή ανά
συσκευή).
• Το κόστος του service και των ανταλλακτικών εξοφλούνται μετρητοίς.