Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων

Συναινώ στην επεξεργασία (συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, καταγραφή, διάρθρωση, προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, αποθήκευση, επεξεργασία, διατήρηση, συσχέτιση ή συνδυασμός, συμπλήρωση, αλλαγή, διόρθωση, διαγραφή) των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, τα οποία σας παραχωρώ ανωτέρω προς επεξεργασία και χρήση στην έκταση και για το σκοπό που αναφέρω με το αίτημά μου και με στόχο την εξυπηρέτησή μου. Επίσης, έχω λάβει γνώση ότι οι πληροφορίες μου και τα προσωπικά δεδομένα μου που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναινώ ανεπιφύλακτα να τηρείται αρχείο της αλληλογραφίας μας και των προσωπικών δεδομένων μου στην εταιρεία σας έχοντας λάβει γνώση της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας σας.

Προσωπικά δεδομένα & ασφάλεια συναλλαγών
Σε περίπτωση που θελήσετε να κάνετε αγορές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα , σας ενημερώνουμε ότι κάνουμε χρήση της τεχνολογίας Secure Sockets Layer (SSL) για την προστασία των πληροφοριών της πιστωτικής σας κάρτας.


Προστασία Ανηλίκων
Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε ενήλικες και ανήλικους με την απαιτούμενη γονική συναίνεση. Δηλώνεται ρητά πως δεν θα συλλέξουμε ούτε θα ζητήσουμε Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων χωρίς την προηγούμενη γονική συγκατάθεση. Εάν είστε ανήλικος , παρακαλείσθε να μην μας αποστείλετε προσωπικές πληροφορίες. Εάν αντιληφθούμε ότι ένας ανήλικος έχει παράσχει σε μας προσωπικές πληροφορίες χωρίς την προηγούμενη γονική συναίνεση , διαγράφουμε τα συγκεκριμένα Προσωπικά Δεδομένα από τα αρχεία μας.


Επικοινωνήστε μαζί μας
Στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιαδήποτε θέμα σχετικά με ερώτημα ή παρατηρήσεις με παρόντες όρους ή τις μεθόδους με τις οποίες συλλέγονται και επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με αυτούς , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με τους κάτωθι τρόπους :

 

  • Με ταχυδρομείο:

«M.D.E EXOPLISMOS» - Δημητρακοπούλου αρ. 2 και Αχιλλέως αρ.100, Παλαιό Φάληρο 17563
 

  • Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

nickraft@gmail.com – exoplismosmde@gmail.com
Συνίσταται η μη αποστολή ευαίσθητων πληροφοριών, μέσω μη κρυπτογραφημένων μέσων
όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.