Πρότυπα Ασφάλειας & εγκατάσταση συσκευών

Η σύνδεση ή η μετατροπή και η έναρξη λειτουργίας οποιασδήποτε επαγγελματικής συσκευής εστίασης, ρεύματος τριφασικής ή μονοφασικής, αερίου φυσικού ή προπανίου, ψύξης - θέρμανσης κτλ. πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο αδειοδοτημένο τεχνικό ηλεκτρολόγο για τις συσκευές ρεύματος ή τεχνικό αερίων για τις συσκευές αερίου ή ψυκτικό για τις συσκευές ψύξης.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης, ατυχήματος ή μη λειτουργίας ή κακής λειτουργίας εάν η σύνδεση ή η μετατροπή και η έναρξη λειτουργίας των συσκευών δεν γίνει από εξειδικευμένο τεχνικό.

Η σύνδεση πιστοποιείται από το τιμολόγιο ή την απόδειξη παροχής υπηρεσιών του αρμόδιο τεχνικού που έκανε την εγκατάσταση προς την εκάστοτε επιχείρηση. Η εταιρεία μας κάνει αυστηρή σύσταση για τις επαγγελματικές συσκευές που περιλαμβάνουν ηλεκτρικά ή ηλεκτρομηχανικά ή ηλεκτρονικά μέρη κατά τη σύνδεση τους ο τεχνικός να έχει κάνει πρώτα έλεγχο του δικτύου και αυτό να είναι ασφαλές και στη συνέχεια να τοποθετεί ρυθμιστή τάσης - επιτηρητή τάσης – σταθεροποιητή τάσης – inverter – θερμικό ασφαλείας, ανάλογα με τις ανάγκες της συσκευής, ειδικά σε περιοχές με ασταθές ρεύμα.

Για να ισχύει η εγγύηση το προστατευτικό ηλεκτρομηχανικό ή ηλεκτρονικό μέσο πρέπει να εχει τοποθετηθεί πριν την αγορά του εξοπλισμού και πιστοποιείται με το τιμολόγιο του εγκαταστάτη.