Πληροφορίες Παράδοσης - Παραλαβής Εμπορευμάτων

Παράδοση - Παραλαβή Εμπορευμάτων

 Η παράδοση και η παραλαβή των εμπορευμάτων γίνεται μόνο μετά την εξόφληση τους. Τα εμπορεύματα μπορείτε να τα παραλάβετε από την έδρα μας με δικά σας μέσα κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο τμήμα. Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται με δικά μας
μέσα, αν αυτό είναι εφικτό, για περιοχές κοντά στην έδρα μας στο Παλαιό Φάληρο.

 Η παράδοση με δικά μας μέσα γίνεται δωρεάν για παραγγελίες άνω των 450,00€ χωρίς το ΦΠΑ. Για απομακρυσμένες περιοχές η παράδοση γίνεται μέσω δικτύου μεταφορικών εταιριών ή ταχυμεταφορών επιλογής του πελάτη και τα έξοδα αποστολής βαραίνουν
αποκλείστηκα τον αγοραστή. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό του πελάτη και δεν φέρουμε καμιά ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια της παράδοσης καταστραφούν. Για “ειδικά εμπορεύματα” μεγάλου όγκου ή βάρους ή αξίας η αποστολή θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο τμήμα. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει τα εμπορεύματα πριν την αγορά τους και εφόσον τα εξοφλήσει, αμέσως συνεπάγεται ότι τα βρίσκει της απολύτου αρεσκείας του και κατάλληλα για τη χρήση που τα επέλεξε. Ο
εξοπλισμός κρατείται μόνο μετά την εξόφληση του τιμολογίου και μπορεί να παραμένει στην εταιρεία μας προς παράδοση μέχρι και δύο (2) εβδομάδες. Ο πελάτης πρέπει να ελέγχει τα εμπορεύματα κατά τη παράδοση και κατά τη παρουσία του συνεργάτη μας ή του οδηγού της εταιρίας μας ή της συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρίας.

Ειδικοί όροι.
- Τα εμπορεύματα παραδίδονται "επί πεζοδρομίου" και μεταφέρονται εντός καταστήματος του πελάτη μόνο εφόσον είναι δυνατό και ασφαλές. Σε περίπτωση που ο οδηγός ή ο υπεύθυνος της παράδοσης συνεργάτης ή μη της εταιρείας μας κρίνει ότι δεν είναι δυνατή
και ασφαλείς η μεταφορά των εμπορευμάτων εντός του καταστήματος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την μεταφορά τους εντός του καταστήματος. Μεταφορά σε υπόγεια, ορόφους, μπαλκόνια, ταράτσες, δώματα, πατάρια κτλ αποκλείονται. Για τέτοιου είδους
παραδόσεις θα πρέπει να προηγείται συνεννόηση.
- Στις τιμές των προϊόντων δεν περιλαμβάνεται η μεταφορά, η εγκατάσταση και η τοποθέτηση των συσκευών.
- Ο αγοραστής πρέπει να εξασφαλίζει και να μεριμνά για την διευκόλυνση του μεταφορέα και της μεταφοράς των εμπορευμάτων στο χώρο παράδοσης.
Παράδοση στο ευρύτερο κέντρο των Αθηνών γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως.