Πολιτική Επιστροφών

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Μπορείτε να βρείτε το έγγραφο δήλωσης υπαναχώρησης εδω.
Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παραλάβατε την παραγγελία σας, έχετε δικαίωμα να υπαναχωρήσετε, αναιτιολόγητα, από τη σύμβαση και να επιστρέψετε τα προϊόντα.
Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης προϋποτίθεται:
(α) τα προϊόντα να επιστραφούν στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, δηλαδή πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει τα προϊόντα και να είναι σε άριστη κατάσταση, άθικτη(κλειστή) και
(β) την πλήρη επιβάρυνσή σας με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να αποστείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η ανωτέρω προθεσμία υπαναχώρησης. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση. Προς το σκοπό αυτό μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο υπαναχώρησης, το οποίο μπορείτε να βρείτε και στη συσκευασία του προϊόντος. Μπορείτε να αποστείλετε το έντυπο υπαναχώρησης είτε με ταχυδρομείο στη διεύθυνση επί της οδού Δημητρακοπούλου αρ. 2 και Αχιλλέως αρ.100, Παλαιό Φάληρο, είτε εφόσον το σκανάρετε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nickraft@gmail.com – exoplismosmde@gmail.com. Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, επιβαρύνεστε εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά με την άμεση δαπάνη επιστροφής των προϊόντων. Οφείλετε να στείλετε πίσω τα προϊόντα ή να τα παραδώσετε σε εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που μας δηλώσατε ότι υπαναχωρείτε από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Εφόσον υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου εσείς παράσχετε αποδείξεις ότι στείλατε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.


Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης
α)Σε περίπτωση που ο εξοπλισμός είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη (ειδική παραγγελία).
β)Εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί – τεθεί σε λειτουργία.
γ)Στις περιπτώσεις των εξ αποστάσεως και εκτός καταστήματος συμβάσεων δεν παρέχεται το δικαίωμα υπαναχώρησης στην περίπτωση της προμήθειας αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία και σε συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον έμπορο με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο έμπορος παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις , το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται στα είδη “κατόπιν παραγγελίας”.

 

Πολιτική Επιστροφών
Η εταιρεία μας M.D.E. EXOPLISMOS MON. IKE παρέχει την δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων που αγοράστηκαν μόνο στην περίπτωση που τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας κατά την παραγγελία, δεν αντιστοιχούν με το προϊόν που έχει παραληφθεί. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το φυσικό κατάστημα εντός ωραρίου στο 215 545 9041 – 215 5603931 εντός τριών (3) ημερών. Η επιστροφή των προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον υπάρχει άθικτη η αρχική τους συσκευασία, δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία και επιστρέφονται με το σύνολο των εξαρτημάτων τους καθώς και των εντύπων που περιελάμβαναν. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος θα πρέπει να αποσταλεί στην αντιπροσωπεία για την
αποκατάσταση της βλάβης ή την ολική αντικατάστασή του.


Πότε αποκλείεται η επιστροφή προϊόντων.
Όταν έχουν αγοραστεί με εντολή του πελάτη ή έχουν κατασκευαστεί για λογαριασμό του σε συγκεκριμένες διαστάσεις και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Σε προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί – λειτουργήσει – εκκινήσει.
Σε προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά.
Στην περίπτωση που η συσκευασία του προϊόντος δεν είναι στην αρχική της κατάσταση και
δεν περιλαμβάνει το σύνολο των πραγμάτων που περιείχε.