Όροι - Πρότυπα Ασφαλείας - Εγκατάσταση Συσκευών

ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Η σύνδεση συσκευών μαζικής εστίασης – ρεύματος, αερίου, ψυκτικών κ.τλ. πρέπει να γίνεται απο πιστοποιημένο τεχνικό αερίων για τις συσκευές αερίου και ειδικευμένο τεχνικό ηλεκτρολόγο ή ψυκτικό για τις υπόλοιπες συσκευές όπως παγομηχανές και φούρνους κ.α.
Σε περίπτωση βλάβης ή μη λειτουργίας της συσκευής κατά τη σύνδεση ή κακή χρήση/λάθος σύνδεση  η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η σύνδεση δεν έχει γίνει απο αρμόδιο τεχνικό.
Η σύνδεση πιστοποιείται από το τιμολόγιο ή την απόδειξη παροχής υπηρεσιών του αρμόδιου τεχνικού προς την εκάστοτε επιχείρηση.

- ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -

Η σύνδεση ή μετατροπή και η έναρξη ή εκκίνηση λειτουργίας οποιασδήποτε επαγγελματικής συσκευής εστίασης, ρεύματος τριφασικής ή μονοφασικής, αερίου φυσικού ή προπανίου, ψύξης - θέρμανσης κτλ., πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο αδειοδοτημένο
τεχνικό ηλεκτρολόγο για τις συσκευές ρεύματος ή τεχνικό αέριων για τις συσκευές αερίου ή ψυκτικό για τις συσκευές ψύξης. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση βλάβης, ατυχήματος, μη λειτουργίας ή κακής λειτουργίας εάν η σύνδεση ή η μετατροπή και η έναρξη ή εκκίνηση λειτουργίας των συσκευών δεν γίνει από ειδικευμένο τεχνικό. Η σύνδεση πιστοποιείται από το τιμολόγιο ή την απόδειξη παροχής υπηρεσιών του αρμόδιου τεχνικού που έκανε την εγκατάσταση προς την εκάστοτε επιχείρηση.
Η εταιρεία μας προτείνει στις επαγγελματικές συσκευές που περιλαμβάνουν ηλεκτρικά ή ηλεκτρομηχανικά ή ηλεκτρονικά μέρη κατά τη σύνδεση τους ο τεχνικός να έχει κάνει πρώτα έλεγχο του δικτύου και αυτό να είναι ασφαλές και στη συνεχεία να τοποθετεί ρυθμιστής τάσης – σταθεροποιητής τάσης – inverter – θερμικό ασφάλειας στην κάθε συσκευή ανεξαρτήτως, ανάλογα με τις ανάγκες της συσκευής, ειδικά σε περιοχές με ασταθές ρεύμα. Η σύνδεση, εγκατάσταση και η λειτουργία της κάθε συσκευής πρέπει να είναι σύμφωνες με τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή. (Μπορείτε να ενημερωθείτε γραπτώς και τηλεφωνικά στο 215 545 90 - 215 560 3931 και exoplismosmde@gmail.com)
Σε κάθε περίπτωση που δεν συμβαίνει κάτι από τα παραπάνω η εταιρεία μας δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να καλύψει με εγγύηση τον εξοπλισμό.