Τρόποι Παραγγελίας

1. Όλες οι παραγγελίες πρέπει να στέλνονται με email ή να γίνονται τηλεφωνικά στο τμήμα πωλήσεων και θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με σφραγίδα και υπογραφή από την εταιρία μας και από τον αγοραστή.
Οι παραγγελίες μέσω μηνυμάτων ή social media δεν θα γίνονται δεκτές.
Όλες οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και στο φυσικό μας κατάστημα, παρουσία του πωλητή και αγοραστή.


2. α. Η τροποποίηση της παραγγελίας είναι δυνατή πριν αυτή ολοκληρωθεί ή καταχωρηθεί.

   β. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τροποποίηση της παραγγελίας, θα πρέπει να ενημερώσετε σε σύντομο χρονικό διάστημα και πριν η παραγγελία αυτή εκτελεστεί, λόγω του ότι η εταιρεία μας κατασκευάζει, εισάγει ή εμπορεύεται κατ’ εντολή του πελάτη και δεν δύναται να τροποποιηθούν μετά το πέρας ημερών.


3. Η ακύρωση της παραγγελίας εφόσον έχει κατοχυρωθεί στο σύστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος λαμβάνει χώρα ως ακολούθως.

Α) Ο χρήστης δύναται να ακυρώσει την παραγγελία του, εντός τριών (3) ωρών από την κατοχύρωση της στο σύστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση  exoplismosmde@gmail.com ή nickraft@gmail.com (εντός ωραρίου λειτουργίας του φυσικού καταστήματος). Παράλληλα ο χρήστης πρέπει με δική του επιμέλεια να επικοινωνήσει με τα γραφεία της εταιρείας μας στα τηλέφωνα 215-5459041 / 215-5560931 (εντός ωραρίου λειτουργίας του φυσικού καταστήματος) και να επιβεβαιώσει ότι η ακύρωση της παραγγελίας του έχει καταχωρηθεί.


Β) Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την παραγγελία του μετά το πέρας των τριών (3) ωρών από την καταχώριση της παραγγελίας του, η ακύρωση λαμβάνει χώρα ως ανωτέρω. Στην περίπτωση όμως που τα είδη της παραγγελίας που ο χρήστης έχει επιλέξει να ακυρώσει, ήταν άμεσα διαθέσιμα και έχουν ήδη δρομολογηθεί για αποστολή η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να προβεί στην ακύρωση της παραγγελίας.


4. Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας από την χρήση ή την καταχώρηση της ακύρωσης της παραγγελίας του, ο χρήστης θα λαμβάνει σχετικά επιβεβαιωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει γνωστοποιήσει κατά τη διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων του προκειμένου να καταχωρηθεί η παραγγελία του.


5. Σε περίπτωση που ο χρήστης ζητήσει από την εταιρεία με την παραγγελία του να προβεί στο όνομα της, αλλά για λογαριασμό του, σε αγορά νέου προϊόντος, το οποίο δεν υφίσταται ήδη στην κατοχή της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αγοράς του προϊόντος, η εταιρεία δεν θα δέχεται επιστροφή του εμπορεύματος ούτε θα προβαίνει σε επιστροφή χρημάτων προς τον χρήστη.


6. Εφόσον ο χρήστης δεν έχει προβεί σε ολοσχερή εξόφληση του προϊόντος, η εταιρεία θα παρακρατά την κυριότητα του προϊόντος μέχρι την ολοσχερή εξόφληση αυτού. Σχετική μνεία θα γίνεται στα παραστατικά που θα συνοδεύουν το προϊόν.